Nová vyhláška k zákonu o ITVS

16. jul 2020

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vydal vyhlášku, ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy podľa zákona číslo 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe.

Táto vyhláška ustanovuje kategórie informačných technológií verejnej správy a podrobnosti o spôsobe zaraďovania do týchto kategórií. Taktiež informuje o podrobnostiach o bezpečnosti informačných technológií verejnej správy a obsahu bezpečnostných opatrení.

Celé znenie vyhlášky nájdete tu.