Kerber

je softvérový modulárny systém určený pre riadenie prístupu do Internetu, na mailovú komunikáciu a na vytvorenie bezpečnej a menežovateľnej počítačovej siete. Systém má aj funkcionalitu monitoringu a správy na diaľku v modernom responzívnom dizajne.


Kerber rieši hneď niekoľko požiadaviek na kybernetickú bezpečnosť a ochranu osobných údajov akými sú:

 • Zabezpečenie mailovej komunikácie s komplexnou správou prístupov a logov

 • Vytváranie šifrovaných vzdialených prístupov

 • Zálohovanie dát na pracovných počítačoch a serveroch

 • Ochrana siete pred neoprávnených vniknutím a únikom dát, osobných údajov
 • Riadenie a správa prístupov do internetu

 

Systém Kerber pozostáva z viacerých samostatných modulov:

 • Mail a antispam – pre zabezpečenie mailovej komunikácie s prístupom aj cez web
 • Firewall – pre realizáciu a správu zabezpečenia počítačovej siete
 • VPN – pre realizáciu privátnych spojení cez Internet
 • HTTP filtrovanie, Proxy server – pre riadenie prístupu na internetové stránky
 • Monitorovanie šírky pásma – pre riadenie rýchlosti prístupu a šírky pásma
 • Komplexné zálohovanie dát v reálnom čase a ich deduplikácia
 • Kalendáre a kontakty – pre riadenie a koordináciu činností

 

Systém Kerber je určený pre malé a stredné organizácie. Uplatnenie si našiel predovšetkým v malých a stredných podnikoch, vo verejnej správe a v školstve.


Kerber je nasadený vo viac ako 210 organizáciách na Slovensku z toho:

40%

Verejná správa, mestá a obce Slovenskej republiky

28%

Základné a stredné školy

32%

Komerčné firmy podnikajúce v rôznych oblastiach trhu