Novela výnosu Ministerstva financií

16. apr 2018

Ministerstvo financií SR pripravilo novelu výnosu Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení výnosu č. 276/2014 Z. z., ktorá bola zverejnená v Zbierke zákonov SR, s účinnosťou od 1. júla 2015. Predmetná novela výnosu vyplynula najmä z požiadaviek projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), týkajúcich sa vzniku Registra fyzických osôb, Registra právnických osôb a Registra adries a principiálne zahŕňa úpravu dátových štandardov. Táto úprava je zároveň zosúladením katalógu dátových prvkov s pripravovaným poskytovaním referenčných údajov z týchto registrov podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e­Governmente. Novela prináša spresnenie podmienok pre výmenu údajov medzi informačnými systémami verejnej správy, čo umožňuje a zjednodušuje najmä získavanie údajov z vyššie citovaných registrov, ako aj vytváranie a používanie elektronických formulárov. Výnos 137/2015 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy Výnos 55/2014 konsolidovaný s novelou č. 276/2014 Z. z. Viac informácií nájdete na tejto stránke