OCHRANA VONKAJŠIEHO PERIMETRA

Zariadenia FortiGate poskytujú špičkové zabezpečenie vašej siete vo všetkých vrstvách a v akomkoľvek rozsahu s plnou vizibilitou a ochranou pred hrozbami.

Organizácie môžu začleniť bezpečnosť hlboko do svojej hybridnej IT architektúry a vybudovať siete poháňané bezpečnosťou, aby dosiahli:

  • Extrémne rýchle zabezpečenie, od začiatku infraštrukúry po koncové zariadenia.
  • Konzistentnú obranu v reálnom čase so službami FortiGuard.
  • Vynikajúce používateľské skúsenosti s bezpečnostnými zariadeniami.
  • Vysokú prevádzkovú efektívnosť a automatizované procesy.

Fortinet NGFW firewall znižujú náklady a zložitosť tým, že eliminujú potencionálne hrozby a konsolidujú špičkové možnosti siete a zabezpečenia. Patria sem napríklad SSL (Secure Socket Layer) inšpekcia, webové filtrovanie a prevencia pred narušením (IPS), ktoré poskytujú plnú vizibilitu a ochranu pre všetky vrstvy.

FortiGate: Next Generation Firewall (NGFW)

Vysoký výkon ochrany pred hrozbami s automatickou viditeľnosťou na zastavenie útokov. Je k dispozícii v mnohých rôznych hardvérových aj virtuálnych modeloch.