GDPR ochrana osobných údajov

Strašiak, alebo len skratka General Data Protection Regulation?


Nariadenie EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR) vstúpilo do platnosti dňa 25.5.2018 a u väčšiny ľudí vyvoláva prinajmenšom obavy. Keď sa však za Vás postaví niekto, kto má skúsenosti a viditeľné výsledky, môžete sa cítiť celkom bezpečne.

Sme v dobe všadeprítomnej digitalizácie a naše osobné údaje doslova „lietajú vzduchom“ sem a tam a my máme pocit, že s tým aj tak nič nenarobíme. Naše osobné údaje majú marketingové agentúry, mobilní operátori, internetové obchody a mnohé ďalšie organizácie, predovšetkým vo verejnej správe.

Všetky tieto organizácie musia naše osobné údaje chrániť a nakladať s nimi v zmysle zákona, po novom v zmysle GDPR. Väčšina týchto údajov je v digitálnej forme a tu sú doma spoločnosti zo sveta informačných technológií, ktoré najlepšie vedia kde sú tieto údaje napadnuteľné a aké procesy stanoviť pre zabezpečenie ich maximálnej ochrany.

Ochrana osobných údajov sa od tohto dátumu posunuli zo „šuflíkovej“ podoby do reálnej formy. Už nebude stačiť bezpečnostný projekt v archíve a bezpečnostné smernice na papieri. Ide do tuhého, výšky pokút nadobudnú európsky rozmer, čo v číselnom vyjadrení môže byť až 20 mil. eur alebo 4% z ročných tržieb organizácie.


Ochrana osobných údajov na kľúč čaká aj na Vás.


 

Nechajte hovoriť výsledky

Využite aj Vy profesionálne služby so silnými referenciami a bohatými skúsenosťami. Naši odborníci majú dlhodobé skúsenosti nielen s inštaláciou operačného prostredia, ale hlavne s implementáciou aplikácií a služieb v ňom. O týchto skúsenostiach hovorí množstvo certifikátov, ktorých sú držiteľmi. V oblasti ochrany osobných údajov - GDPR (podľa platnej legislatívy) naša spoločnosť pôsobí už viac ako 10 rokov, so stovkami spokojných zákazníkov a s niekoľkými desaťtisícami vyškolených oprávnených osôb.

Sme profesionáli so silnými referenciami a bohatými skúsenosťami. 

Vyškolili sme v problematike ochrany osobných a citlivých údajov cez 50 000 zamestnancov a vedúcich pracovníkov a funkciu zodpovednej osoby zabezpečujeme viac ako 160 organizáciám.

S nami budete aj Vy v súlade s GDPR.


Komplexné riešenie ochrany citlivých a osobných údajov (GDPR) sme vypracovali a zaviedli pre viac ako 300 subjektov na Slovensku.

>70

Miest a obcí Slovenskej republiky

>50

Materských, základných a stredných škôl

>180

Komerčných firiem, nemocníc a ostatných subjektov


Byť pripravený sa oplatí

Nečakajte na zázrak, ani na skostnatenosť slovenskej legislatívy, nariadenie EÚ jednoducho vstúpilo do platnosti a ak nebudete v súlade s GDPR, bude Vaša organizácia v ohrození pokút a straty dobrého mena. Povinnosť informovať všetky dotknuté osoby o úniku ich osobných údajov je okrem poškodenia mena organizácie v mnohých prípadoch aj nepredstaviteľná úloha. Obzvlášť v prípadoch, kedy k tomu došlo zjavným pochybením organizácie v súvislosti s nesúladom s GDPR. Zaplatením pokuty a splnením oznamovacej povinnosti nie je dotknuté právo dotknutej osoby domáhať sa náhrady za narušenie jej práva na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromia a rodinného života.


Čo získate?

Širokou ponukou služieb Vám pomôžeme:

 • Presne pomenovať riziká a možné úniky dát špecifické pre jednotlivý segment trhu.
 • Eliminovať tieto riziká.
 • Získať komplexný audit informačnej bezpečnosti.
 • Vypracovať rizikovú analýzu.
 • Implementovať procesy zabezpečujúce úroveň informačnej bezpečnosti v rozsahu finančných možností klienta.
 • Využiť aj sprievodnú činnosť: vzdelávanie, školenia a kontrolu realizácie informačnej bezpečnosti v praxi.
 • Výkon externej Zodpovednej osoby.

Ďalšie výhody:

 • Eliminujeme hrozbu pokút a straty dobrého mena Vašej organizácie v súvislosti s naplnením oznamovacej povinnosti pri porušení ochrany osobných údajov.
 • Zoptimalizujeme Vaše náklady potrebné pre zavedenie GDPR a zminimalizujeme riziká vznikajúce pri spracovávaní osobných údajov.
 • Navrhneme procesy a technológie, zavedieme ich do praxe a zabezpečíme, aby fungovali s maximálnou účinnosťou.
 • Vyškolíme Vašich zamestnancov, posúdime zmluvy s Vašimi partnermi a vypracujeme Vám potrebnú bezpečnostnú dokumentáciu.
 • Poradíme Vám, čo všetko potrebujete pre naplnenie súladu s GDPR.
 • Pomôžeme Vám pri kontrolách zo strany NKÚ, ÚOOÚ či Ministerstiev.
 • Budeme Vám k dispozícií počas celého nášho zmluvného vzťahu.

Neváhajte nás kontaktovať pokiaľ si nie ste istý že problematiku GDPR zvláda Vaša organizácia práve teraz na 100%.