Spoločnosť SOMI Systems, a.s. vznikla v roku 2000 transformáciou spoločnosti SOMI Systems, s.r.o. pôsobiacej na slovenskom trhu od roku 1993. Transformácia znamenala nasmerovanie našej činnosti do oblasti informačnej bezpečnosti. V roku 2009 sme vytvorili osobitnú divíziu na riešenie problematiky ochrany osobných údajov, ako aj ostatných citlivých údajov a know-how našich klientov.

Zabezpečenie ochrany dát realizujeme prostredníctvom overených softvérových a hardvérových prostriedkov, procesným riadením, školeniami zamestnancov, kontrolnou, audítorskou a revíznou činnosťou. Budujeme a udržiavame ochranný štít nad dátami našich klientov a zavádzame procesy nevyhnutné pre dosiahnutie požadovanej úrovne informačnej bezpečnosti.

V oblasti softvérových riešení sa zameriavame hlavne na riešenia komunikačnej a internetovej bezpečnosti, pomocou ktorých vieme zabezpečiť požadovanú úroveň informačnej bezpečnosti primeranú prostrediu, možnostiam a požiadavkám klienta.

Naše

Prednosti sú

Sieťová a internetová bezpečnosť
Kybernetická bezpečnosť
Ochrana osobných údajov
Školenia a vzdelávanie