Spoločnosť SOMI Systems a.s.

vznikla v roku 2000 transformáciou spoločnosti SOMI Systems, s.r.o. pôsobiacej na slovenskom trhu od roku 1993. Transformácia znamenala nasmerovanie našej činnosti do oblasti informačnej bezpečnosti. V roku 2009 sme vytvorili osobitnú divíziu na riešenie problematiky ochrany osobných údajov, ako aj ostatných citlivých údajov a know-how našich klientov.

Spoločnosť sa zaoberá bezpečnosťou v oblasti IT, systémovou integráciou, vývojom software a s tým súvisiacimi službami. Taktiež zabezpečujeme zavádzanie, manažovanie a vyhodnocovanie procesov bezpečnosti informačných systémov. Sme firma, ktorá výrazným podielom prispieva k zvyšovaniu bezpečnosti v oblasti dátovej komunikácie, prístupu na internet a ochrany citlivých a osobných údajov.

Zabezpečenie ochrany dát realizujeme prostredníctvom overených softvérových a hardvérových prostriedkov, procesným riadením, školeniami zamestnancov, kontrolnou, audítorskou a revíznou činnosťou. Budujeme a udržiavame ochranný štít nad dátami našich klientov a zavádzame procesy nevyhnutné pre dosiahnutie požadovanej úrovne informačnej bezpečnosti.

V oblasti softvérových riešení sa zameriavame hlavne na riešenia komunikačnej a internetovej bezpečnosti, pomocou ktorých vieme zabezpečiť požadovanú úroveň informačnej bezpečnosti primeranú prostrediu, možnostiam a požiadavkám klienta.

Pri svojej práci sa opierame o bohaté skúsenosti a významné referencie. Naše riešenia sú postavené na overených produktoch, medzi ktoré patrí aj náš produkt Kerber. Medzi našich klientov patria významní zákazníci zo súkromného sektora, verejnej správy, zdravotníctva a školstva.

 
Významné mílniky spoločnosti:
 • marec 1993 - vznik spoločnosti SOMI Systems s.r.o.
 • apríl 1996 - položený základný kameň freemailovej služby pobox.sk
 • rok 1997 - vybudovanie internetového uzla Slovenských telekomunikácií
 • máj 2000 - transformácia SOMI Systems s.r.o. na SOMI Systems a.s.
 • rok 2004 - nasadenie antispamového riešenia na doménu Slovenských telekomunikácií
 • rok 2007 - uvedenie produktov Kerber Secure Server a Kerber Antispam a Mail Server na trh
 • rok 2008 - získanie certifikátu Systému manažérstva kvality STN EN ISO 9001
 • rok 2009 - uvedenie produktu Bezpečnostný projekt na trh
 • rok 2010 - uvedenie produktu Bezpečnostná politika na trh
 • rok 2011 - uvedenie produktu Kerber Backup Server na trh
 • rok 2011 - získanie prestížneho ocenenia ITAPA 2011 v kategórii Najlepšia prípadová štúdia
 • rok 2014 - zameranie spoločnosti na riešenie projektov ochrany osobných údajov
 • január 2016 - uvedenie verzie Kerber 3 na trh
 • rok 2017 - stabilizácia spoločnosti v oblasti poskytovania služieb informačnej bezpečnosti
 • marec 2018 - 25 výročie založenia spoločnosti
 • august 2019 - uvedenie verzie Kerber Backup Server pre Enterprise
 • október 2019 - získanie certifikátu Systému riadenia informačnej bezpečnosti ISO/IEC 27001
 • november 2019 - uvedenie produktu Kybernetická bezpečnosť na trh
 • december 2020 - získanie prestížneho ocenenia najlepší ESET Gold partner za rok 2020
 • január 2021 - uvedenie produktu Monitoring prevádzky IKT na trh