Podmienky certifikácie auditorov

10. jan 2020

Koncom minulého roku vydal Národný bezpečnostný úrad novú vyhlášku č. 436/2019 Z. z. o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora. Vyhláška stanovuje podmienky certifikácie audítorov a aj samotný priebeh auditu, ktorý je potrebný podľa zákona 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti. Text vyhlášky nájdete na tejto stránke.