Zber rodných čísel v školách

16. apr 2018

Úrad na ochranu osobných údajov vydal stanovisko k spracúvaniu osobných údajov v Centrálnom registri Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. V stanovisku sa konštatuje, že zber osobných údajov o rodičoch a ich rodného čísla je v súlade s platnou Slovenskou legislatívou. Upravuje to zákon 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v §157 ods. 3). Možnosť zbierania rodných čísel vyplýva aj zo zákona č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle. Podľa § 2 ods. 1 zákona o rodnom čísle „Rodné číslo je trvalý identifikačný osobný údaj fyzickej osoby, ktorý zabezpečuje jej jednoznačnosť v informačných systémoch.“ . Celé vyjadrenie úradu nájdete na tejto stránke.